Ressurexit, sicut dixit, Alleluja. Weselcie się już Zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga. Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, Gdy król tak wielki odnosi zwy­cięstwo! (…) Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, Jako zwycięzca wyszedł z otchłani. O, zaiste błogo­sławiona noc, W której się łączy niebo z zmienią, Sprawy Boskie ze sprawami ludzkimi. /Exsultet/

Z okazji święta Wielkiej Nocy, życzymy by Jezus Chrystus napełnił Was mocą Zmartwychwstania, a radość rodzącego się nowego życia dodawała sił i motywacji na cały rok. By Zwycięzca Śmierci, który w tę Noc uczynił nas wolnymi, pomnażał w Was wiarę prowadzącą do nieba, zapalił światło nadziei kierujące nas po ścieżkach życia, a swoją miłością błogosławił Waszym rodzinom, by odważnie świadczyły o Jego Zmartwychwstaniu w dzisiejszym świecie.

Wasi Duszpasterze

ks. prał. Franciszek Balion                                                                                

ks. Kazimierz Tomasiak