Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% swojego podatku należnego za poprzedni rok podatkowy - zamiast budżetowi państwa - organizacji pożytku publicznego.

Serdecznie zachęcamy do przekazania 1% na dzieła charytatywne prowadzone przez Caritas Diecezji Gliwickiej, która od 2006 roku jest również organizacją pożytku publicznego.

Caritas Diecezji Gliwickiej niesie m.in. pomoc w zakresie:

- ochrony i promocji zdrowia,
- działalności na rzecz osób niepełno-sprawnych,
- pomocy osobom w podeszłym wieku,
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bez pracy,

- pomocy dzieciom i młodzieży zaniedbanej wychowawczo,
- dofinansowania wypoczynku dzieci z biednych rodzin,
- promocji i organizacji wolontariatu,
- pomocy ofiarom klęsk żywiołowych

W cichą, grudniową i Świętą Noc przychodzi do nas Bóg, by napełnić wszystkich swoją Miłością. 
W tym szczególnym dniu pochyleni nad kruszyną białego chleba, pragniemy Wam życzyć głębokiego zanurzenia w tajemnicy Bożej Miłości. 
Równocześnie dziękując za okazałe dobro i modlitwę. Prosząc o dalszą modlitwę w tej intencji wszystkich, którzy modlitwą i pracą wspierają to dzieło.|
Niech Boża Dziecina stanie się dla Was źródłem wszelkich natchnień i opromieni swoją radością, by Nowy Rok 2016 był znakiem nowej nadziei, która zagości w Waszym sercu.

Życzą 

Ks. prał. Franciszek Balion
ks. Kazimierz Tomasiak