Na Środę Popielcową. Z modlitwą.

http://dominikanie.pl/?p=25302