Do Ośrodka przybywają niepełnosprawne dzieci i młodzież z całej Polski. Najczęściej spotykanymi jednostkami chorobowymi są: mózgowe porażenia dziecięce, zespół Downa, przepuklina oponowo-rdzeniowa, dystrofie mięśniowe, encefalopatie, stany powypadkowe, pooperacyjne. Często dane schorzenie jest sprzężone z innymi niesprawnościami jak upośledzenie umysłowe różnego stopnia, głuchota, ślepota, napady padaczkowe.

Wszystkie dzieci znajdują się pod bardzo troskliwą opieką fachowego personelu medycznego, który stanowią: 

- Dyrektor Medyczny Ośrodka – prof. dr hab. n. med. Janusz Nowotny, 

- Koordynator ds. lecznictwa stacjonarnego – dr n. med Michał Kowalski neurolog, specj. Medycyny fizykalnej i balneologii 

–oraz lekarze ze specjalizacją rehabilitacji i neurologii : 

Dr hab. n. med. Ewa Emich-Widera, dr Danuta Elwart i dr Elżbieta Ostrowska-Krysiak dr Martyna Elwart-Sobala.

Wachlarz proponowanych zabiegów jest bardzo bogaty, dlatego rehabilitacja okazuje się być bardzo skuteczną, a prowadzona systematycznie przynosi u niepełnosprawnych pacjentów oczekiwane owoce. Efekty rehabilitacyjne wspomaga i kontynuuje terapia zajęciowa, która spełnia szereg funkcji edukacyjnych poprzez proponowane zajęcia manualne, chwytno-manipulacyjne, gry, loteryjki obrazkowe, zabawki edukacyjne. Terapia zajęciowa uczy także kontaktów z innymi niepełnosprawnymi oraz opiekunami. Rodzice uczestnicząc wraz z dzieckiem w zajęciach rehabilitacyjno-terapeutycznych, poznają sposoby i metody pracy umożliwiające im kontynuowanie rehabilitacji w warunkach domowych. Dla rodziców w czasie trwania turnusu organizowane są specjalne wykłady, pogadanki edukacyjne, pokazy sprzętu, filmy pogłębiające ich wiedzę o różnych metodach rehabilitacji. 

Przy Ośrodku od stycznia 2002 r., działa dodatkowo Poradnia Rehabilitacyjna dla dzieci i dorosłych..

Pensjonariusze przybywający do Ośrodka w Rusinowicach, przeżywają swoiste „rekolekcje" i „rehabilitację serca", poprzez wzajemne, bezinteresowne świadczenie sobie miłości i dobroci, zainteresowanie i otwarcie na drugiego człowieka i jego potrzeby, bezwarunkową akceptację niezależnie od stopnia niepełnosprawności oraz udzielanie konkretnej pomocy. Taka postawa staje się czymś oczywistym nie tylko dla pracowników Ośrodka, ale dla każdego podopiecznego, a wszelkie wysiłki budowania jednej „ośrodkowej rodziny” podczas okolicznościowych spotkań integracyjnych w tym Mszy św., nabożeństw, adoracji Najświętszego Sakramentu, katechez, przynoszą oczekiwane rezultaty.

Ośrodek stał się także miejscem przygotowania i udzielania niepełnosprawnym sakramentów św., : Pokuty, I-szej Komunii Św. czy Bierzmowania. Każdego turnusu organizowana jest pielgrzymka na Jasną Górę, uczestniczy też w spotkaniach modlitewnych przy różnych okazjach. Wszyscy niepełnosprawni przebywający w Ośrodku otoczeni są szczególną troską Ks. Biskupa Gliwickiego Jana Wieczorka, który przybywa na każdy turnus, aby w łączności z niepełnosprawnymi przeżyć ofiarę Mszy św., wygłosić do nich Słowo Boże, a potem dzielić radość wspólnego spotkania i indywidualnej rozmowy. 

Ośrodek rusinowicki nieustannie się rozwija i jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę rehabilitacyjną. Na co dzień pracownicy Ośrodka starają się w swojej pracy realizować słowa św. Augustyna: „Idź przez człowieka, a dojdziesz do Boga", które widniało jako motto w czasie uroczystości poświęcenia. Dlatego tak łatwo można zauważyć w ogólnej atmosferze Ośrodka dobroć, życzliwość, radość, cierpliwość i wyrozumiałość tak potrzebne, aby wszyscy przebywający tutaj i pracujący poczuli się jedną rodziną.