Ośrodek jest szpitalem rehabilitacyjnym dla dzieci w którym jest:

- Oddział rehabilitacji leczniczej,

- Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci,

- Dział fizykoterapii,

- Poradnia rehabilitacyjna 

Ośrodek przyjmuje:

- na turnus 21-dniowy na oddziały stacjonarne 75 dzieci w wieku 3 – 18 lat wraz z opiekunem.

Wachlarz proponowanych zabiegów rehabilitacyjnych jest bardzo bogaty, dlatego rehabilitacja okazuje się bardzo skuteczna a prowadzona systematycznie przynosi pacjentom oczekiwane rezultaty. 

Do Ośrodka przyjmowani są pacjenci z całej Polski.

Najczęściej spotykanymi jednostkami chorobowymi są:

- Mózgowe Porażenie Dziecięce,

- zespół Downa,

- autyzm,

- przepuklina oponowo-rdzeniowa,

- dystrofie mięśniowe,

- encefalopatie,

- stany powypadkowe i pooperacyjne,

Większość tych schorzeń sprzężone są z innymi niepełnosprawnościami - upośledzenie umysłowe w różnym stopniu, głuchota, ślepota, napady padaczkowe. 

Rehabilitację w Ośrodku prowadzi wyspecjalizowana kadra mgr rehabilitacji do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz do prowadzenia wczesnej rehabilitacji dzieci od 0 do 3 lat .

Każdy pacjent przebywa w Ośrodka przez trzy tygodnie ze swoim rodzicem bądź opiekunem prawnym. Poczucie bezpieczeństwa, które gwarantuje obecność osoby bliskiej, sprzyja szybkiej aklimatyzacji do warunków ośrodkowych i czyni rehabilitację skuteczniejszą. Dziecko znacznie szybciej nawiązuje kontakt i wykazuje większą chęć współpracy z rehabilitantem. 

W czasie pobytu niepełnosprawni korzystają z całej gamy zabiegów rehabilitacyjnych:

- kinezyterapia,

- termoterapia,

- laseroterapia,

- krioterapia,

- elektroterapia,

- infoterapia,

- hipoterapia,

- zajęcia na Sali gimnastycznej,

- ćwiczenia w Sali ćwiczeń indywidualnych,

- hydroterapia wraz z basenem,

- siłownia,

- sala bloczkowa,

- sala mobilna,

Efekty rehabilitacyjne wspomaga i kontynuuje terapia zajęciowa, która prowadzona jest aż do godz. 2000 .

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami poniżej:

https://youtu.be/VJUhEOGrBiU